Ackesjö, Helena, og Marianne Dahl. 2022. «Pedagogisk Takt I Fritidspedagogisk Undervisning. En välregisserad Dans Mellan lärare Och Elever». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.3331.