Palla, Linda. 2021. «Speaking of children’s Needs: The Tricky Terrain Between Preschool Policy and Practice». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (oktober). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3308.