Sahlström, Fridtjof. 2021. «Så Kan Vi Inte Ha Det». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3011.