Freyr, Tor. 2021. Ā«Om Konsekvenspedagogikkens Eksistensfilosofiske GrunnlagĀ». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.3010.