Kvernbekk, Tone. 2021. ┬źDet Pedagogisk Kritiske - Et Mangslungent Landskap┬╗. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2823.