Lund, Janne, Ole Jacob Madsen, og Siri Håvås Haugland. 2021. «Å gjøre "Det Som Er Liksom Planen da" – En Kvalitativ Intervjustudie Av Skolestress Blant Unge Jenter Som Et Strukturelt Problem». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (juli). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2801.