Gravesen, David Thore, og Lea Ringskou. 2016. «Rum for Kvalifikation, Plads Til Inklusion? Om mødet Mellem børn, Rum Og pædagogik I Den Danske Folkeskole». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 2 (3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.275.