Nome, Dag Øystein, Anne Karin Vikstøl Olsen, Lisbeth Ljosdal Skreland, og Kristin Severinsen Spieler. 2021. «Prosjektarbeid I Barnehagen – Mellom Bekvemmelighet Og Medvirkning ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2615.