Ringskou, Lea, og David Thore Gravesen. 2022. «Keen on Qualification? A Comparative Review of Danish and Swedish Research Literature on Leisure-Time Pedagogy». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.2613.