Sivesind, Kirsten, Elisabeth Hovdhaugen, og Bernadette Hörmann. 2021. «Medierende Betingelser for læring Og Danning – Om Bruk Og Betydning Av Digitale Medier I Et Bachelorstudium I Pedagogikk». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2512.