Anker, Trine, og Claudia Lenz. 2021. «Lærerens Makt Og Avmakt I Et Flerkulturelt Klasserom – En Analyse Av lærerstudenters Profesjonsetiske forståelse». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2358.