Björkman, Lotta, Janne Bromseth, og Helena Hill. 2021. «Normkritisk Pedagogik – framväxten Och Utvecklingen Av Ett Nytt Begrepp I Den Svenska Utbildningskontexten». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2314.