Dechsling, Anders, Stefan Sütterlin, Ricardo G. Lugo, og Lars Rune Halvorsen. 2021. «A Critical View of The National Student Survey As a Quality Indicator in Norwegian Higher Education». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (oktober). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2306.