Hagen, Fredrik Stenhjem. 2021. ┬źNorske Elevers Konseptualisering Av Rasismebegrepet ┬╗. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2269.