Norgren-Hansson, Mimmi. 2022. «Omsorgsberättelser från Mellanstadiet. Elevers berättelser Om Omsorg utifrån Relationen Mellan Omsorgsgivare Och Omsorgstagare». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 8 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.2256.