Haugen, Ingvild Bjørkeng. 2021. «Emitted and Omitted Discourses on Diversity – Time to Admit Privilege, Race and Power?». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2243.