Spernes, Kari. 2021. «Lærerstudenters bevisstgjøring Av Sammenhengen Mellom Begrepsbruk Og Oppfattet Annerledeshet». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2204.