Riese, Hanne, og Yael Harlap. 2021. «Utdanning, Rasialisering Og tilhørighetens Grenser». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 7 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v7.2048.