Hoff-Jenssen, Reidun, Mari Odberg Bjerke, og Hilde Wågsås Afdal. 2020. «Begynneropplæring – Et Kjent, Men Uklart Begrep: En Analyse Av læreres Perspektiver». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 6 (november). https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.2030.