Stabel, Anne Mette, og Henrik Holm. 2019. «Steinerpedagogikk». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1851.