Trippestad, Tom Are. 2019. «Politikerløftet - Den nødvendige Debatten». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1850.