Riese, Hanne, Line Hilt, og Gunn Søreide. 2020. «Selvregulering Som Pedagogisk formål: Diskursive Fornyelser I "Fremtidens skole"». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 6 (desember). https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1717.