Lindholm, Markus. 2019. «Å lære å Tenke». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 5 (desember). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1643.