Christensen, Gerd. 2020. «Grupper I pædagogikken: Fra Indbyrdes Undervisning Til Progressive Tiltag Og Cooperative Learning». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 6 (mars). https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1635.