Løhre, Audhild, Elin Moen, Randi Etnan, Marit Andersen, og Marit Uthus. 2016. «Verdier, Engasjement Og tilhørighet Som Drivkrefter I lærerstudenters Yrkesvalg Og Utvilking Av læreridentitet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 2 (1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.163.