Knutsen, Bård. 2016. «Høytpresterende Elevers Opplevelse Av Naturfagundervisning I Prestasjonslike Elevgrupper På Ungdomstrinnet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 2 (1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.162.