Melby-Lervåg, Monica. 2019. «Dybdelæring: En Ny Utdanningsfarsott?». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (januar). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1534.