Vestheim, Ole Petter, og Leiv Sem. 2019. «Nasjonale prøver I Norske Riks- Og Regionaviser - En Historisk Tekstanalyse Av Redaksjonelle Framstillinger Av Nasjonale prøver». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1498.