Wicklund, Beret, Ann Sylvi Larsen, og Gunilla Vikbrant. 2016. «Lærerstudenten Som Leser – En undersøkelse Av litterære Erfaringer Hos En Gruppe Norske Og Svenske lærerstudenter». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 2 (1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.149.