Christensen, Jeppe Kiel, Peter Berliner, og Ida Skytte Jakobsen. 2019. «ResiliensforstÄelser I Skoleverdenen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (desember). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1485.