Steinnes, Jenny. 2019. «Levende Begreper – Et Steinerpedagogisk Og Vitenskapsfilosofisk Blikk På begrepslæring». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1476.