Stene, Morten. 2019. «I Klangen Av Skolefellesskapet: Om Musikk Og månedsfesten I Steinerskolen». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1475.