Kolmos, Marie. 2019. «Kontemplative Aktiviteter I Skolen I Et resonanspædagogisk Perspektiv». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1429.