Warming, Hanne. 2019. «Børneperspektiv – En populær Flydende Betegner». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1424.