Uthus, Marit. 2020. «‘Det Har Sine omkostninger’. Spesialpedagogens Trivsel Og Belastninger I Arbeidet I En Inkluderende Skole: En Intervjustudie.». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 6 (februar). https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1406.