Frödén, Sara, og Anna-Lova Rosell. 2019. «Opening an Imaginative Space? A Study of Toys and Toy-Play in a Swedish Waldorf Kindergarten». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1383.