Bergnehr, Disa. 2019. «Barnperspektiv, Barns Perspektiv Och Barns aktörskap – En Begreppsdiskussion». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (september). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373.