Andersen, Marit, Grete Eide Rønningen, og Audhild Løhre. 2019. «Listen to the Voices of the Students! The Role of Peers in Academic and Social School Connectedness». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (juni). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1333.