Bjelland, Camilla, og Annette Johannessen Haugsgjerd. 2019. «Vårt Doble Dilemma – Luper Og Speil I Arbeid Med Refleksjon I lærerutdanningen ». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (august). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1296.