Østerud, Svein. 2016. «Hva Kan Norsk Skole lære Av PISA-Vinneren Finland?». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2 (2). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119.