Ludvigsson, Ann, og Carin Falkner. 2019. «Fritidshem - Ett gränsland I Utbildningslandskapet». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 5 (april). https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1181.