Hohr, Hansjörg. 2015. «Estetisk Oppdragelse Og Kunst». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 1 (desember). https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.113.