Haugset, Anne Sigrid. 2016. «Åpne Barnehager Som Rekrutteringsarena for ordinær Barnehage». Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk 2 (1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.109.