FRANCK, K. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 4, 21 jun. 2018.