TANGEN, T.; MADSEN, A. A.; LØHRE, A. Pedagogikkfagets kraft for lærerstudenter i profesjonsutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 4, 18 mai 2018.