LUND, A. B. En studie av læreres forståelse av mangfoldsbegrepet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 4, 4 jun. 2018.