MATRE, M. E. Speech-to-Text Technology as an Inclusive Approach: Lower Secondary Teachers’ Experiences. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S. l.], v. 8, 2022. DOI: 10.23865/ntpk.v8.3436. Disponível em: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3436. Acesso em: 26 nov. 2022.