DANIELSEN, Fredrik. Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S. l.], v. 8, 2022. DOI: 10.23865/ntpk.v8.3403. Disponível em: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3403. Acesso em: 4 okt. 2023.