HERMSTAD, I. H.; SMEDSRUD, J.; HYBERTSEN, I. D. Forståelser av de sårbare elevene under koronapandemien: Fra inkluderende praksis i klasserom til mulighetsrom?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S. l.], v. 8, 2022. DOI: 10.23865/ntpk.v8.3386. Disponível em: https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/3386. Acesso em: 4 des. 2022.