ANKER, T.; LENZ, C. Leder: Forebygging av fordommer og gruppefiendtlige holdninger i skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, v. 7, p. 99-103, 30 jun. 2021.